Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe zwane również szambami wykonane są z polietylenu(HDPE) i mają konstrukcję dwupłaszczową. Stosuje się je głównie w celu gromadzenia ścieków oraz wody deszczowej. Standardowo wysokość włazu rewizyjnego wynosi 60 centymetrów, lecz istnieje możliwość jej zwiększenia poprzez zastosowanie nadbudów.