separatory

Separatory

Wyróżniamy separatory tłuszczu oraz koalescencyjne. Pierwszy rodzaj separatorów jest stosowany wszędzie tam, gdzie tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie i występuje w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń oraz zatykanie rurociągów. Urządzenia tego typu montuje się blisko źródła zanieczyszczeń np. na wylocie ścieków z kuchni. Separatory koalescencyjne są stosowane w celu oczyszczenia wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin.