Dotacje - MCE


CZYSTE POWIETRZE 2024 W MAŁOPOLSCE

dotacja na remont domu konsultacja Wadowice
Co trzeba zrobić aby otrzymać wyższą dotację?
Kompleksowa Termomodernizacja

Skorzystaj z dotacji:

6 000 – 58 000 do Fotowoltaiki

4 400 – 50 900 do Pompy Ciepła

Do 15 300  do Kotłów Gazowych

Do 20 400  do Kotłów na Pellet i Kotłów Zgazowujących Drewno

Program „Czyste Powietrze 2024” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • audyt energetyczny;
 • pompę ciepła powietrze/woda;
 • pompę ciepła powietrze/powietrze;
 • gruntową pompę ciepła;
 • kocioł gazowy i olejowy;
 • kocioł na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub kocioł na pellet drzewny);
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne ;
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ;
 • system ogrzewania elektrycznego ;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem ;
 • termomodernizacja przegród budowlanych oraz inwestycje w stolarkę okienną i drzwiową.

Z nami otrzymasz profesjonalne wsparcie w zakresie doradztwa, realizacji projektów oraz pomoc w procesie składania wniosków!

Co to jest Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny to kompleksowe badanie efektywności energetycznej danego obiektu lub systemu. W trakcie tego procesu eksperci analizują różne aspekty, mające na celu zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić poprawy w zakresie zużycia energii. Audyt energetyczny uwzględnia następujące kwestie:

 1. Źródła Energii: Ocena rodzajów i efektywności wykorzystywanych źródeł energii, w tym energii elektrycznej, cieplnej i paliw kopalnych.

 2. System Ogrzewania i Chłodzenia: Analiza efektywności urządzeń i systemów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, w tym kotłów, pomp ciepła, klimatyzacji, itp.

 3. Izolacja Termiczna: Ocena izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), aby zidentyfikować miejsca strat cieplnych.

 4. Oświetlenie: Analiza efektywności systemów oświetleniowych, w tym ocena rodzaju używanych źródeł światła i ich zużycia energii.

 5. Urządzenia Elektryczne: Sprawdzenie efektywności i zużycia energii różnych urządzeń elektrycznych, takich jak sprzęt AGD, komputery, itp.

 6. Monitorowanie Zużycia Energii: Ustalanie wzorców i monitorowanie zużycia energii w różnych obszarach, aby zidentyfikować ewentualne nadmierne zużycie.

 7. Analiza Równowagi Termicznej: Ocena ogólnej równowagi termicznej budynku lub systemu, uwzględniając wszelkie straty i zyski ciepła.

 8. Zalecenia Poprawek: Na podstawie zebranych danych audytorzy energetyczni oferują zalecenia dotyczące konkretnych działań poprawczych, które mogą zwiększyć efektywność energetyczną.

 9. Koszty i Zwrot Inwestycji: Ocena kosztów wprowadzenia sugerowanych poprawek oraz oszacowanie czasu, w jakim inwestycje te zwrócą się poprzez oszczędności energetyczne.

Dzięki audytowi energetycznemu można zidentyfikować obszary o największym potencjale do poprawy efektywności energetycznej, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i redukcji wpływu na środowisko.

Termomodernizacja budynków

Wymiana starych piecy, do kiedy wymiana kopciuchów, Termomodernizacja Wadowice, Małopolska
linia czasowa termomodernizacja

Przegląd termomodernizacyjny