przydomowa kanalizacja

Przydomowa kanalizacja

Dla inwestorów, których budynki pozbawione są możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oferujemy alternatywę w postaci urządzeń oczyszczających lub magazynujących ścieki. Oprócz tak zwanych szamb i oczyszczalni ścieków w swoim asortymencie posiadamy separatory tłuszczu i koalescencyjne, które skierowane są do inwestorów komercyjnych.

Oczyszczalnie biologiczne
Zbiorniki bezodpływowe
Separatory
Studzienki
Przepompownie
Usługi hydrauliczne