przepompownie

Przepompownie

Oferowane przepompownie ścieków zawierają zarówno same zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych. Do urządzeń montuje się rozdrabniacze oraz autozłącze, które w dużej mierze usprawnia czynności konserwacyjne u serwisowe. W sprzedaży zanjdują się również skrzynki zabezpieczające, zabezpieczająco alarmowe oraz sterujące.