oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne

Wyróżniamy dwa typy oczyszczalni ścieków. Pierwszy z nich, drenażowy składające się z osadnika i drenażu rozsączającego, a jego podstawowym zadaniem jest retencjonowanie ładunku ścieków doprowadzanych w sposób nierównomierny oraz uśrednianie ich składu. Drugi typ to oczyszczalnie biologiczne działające w oparciu o metodę osadu czynnego i porcjowanego osadu czynnego. Zastosowane w nich złoże fluidalne umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym. Drugi z podtypów wykorzystuje technologię porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym. Jego główną zaletą jest brak grawitacyjnego przepływu przez oczyszczanie oraz dawkowanie ścieków do komory biologicznej co znacząco zwiększa efektywność układu.