Kotły Olejowe

Kotły Olejowe

Zasada działania kondensacyjnego kotła olejowego jest bardzo zbliżona do gazowego. Olej jest spalany w komorze spalania gdzie wytworzone ciepło jest oddawane do wymiennika wody grzewczej. Konstrukcja tego wymiennika doprowadza do wychłodzenia spalin, aż nastąpi efekt kondensacji. Ciepło ze spalin odebrane jest w maksymalnej ilości i temperatura spalin równa się temperaturze wody grzewczej kotła. Kotły olejowe kondensacyjne w odróżnieniu od zwykłych są przystosowane do pracy w niskiej temperaturze, gdyż osiągają wtedy wyższą sprawność. Z kolei zwykłe kotły olejowe posiadają dolne ograniczenie temperatury, gdyż wykroplenie się wody ze spalin prowadzi do uszkodzenia kotła. Kotły tego typu posiadają efektywność grzewczą w granicy 109%. Olejowe kotły kondensacyjne dzięki większej wydajności zmniejszają koszty ogrzewania budynku