Elektryczne podgrzewacze wody

Elektryczne podgrzewacze wody

Podgrzewacze wody elektryczne przepływowe

Do podstawowych zalet tego typu urządzeń możemy zaliczyć wszechstronność montażu oraz niskie koszty. Podgrzewacze przepływowe ze względu na swój niewielki rozmiar mogą być montowane praktycznie wszędzie, jednak zaleca się, aby były zlokalizowane blisko punktów czerpania wody. Urządzenia te cechują się prostotą konstrukcji oraz relatywnie tanie, w porównaniu do podgrzewaczy pojemnościowych lub kotłów c.o.. Zasada działania podgrzewacza przepływowego jest równie prosta co jego konstrukcja. Po odkręceniu kranu grzałka wraz z obiegiem wody zostaje uruchomiona. Woda w momencie uruchomienia przepływa przez podgrzewacz gdzie zostaje ogrzana do odpowiedniej temperatury. Energia elektryczna jest pobierana tylko w momencie, gdy kran jest odkręcony. Urządzenia tego typu są stosowane w przypadku małego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Podgrzewacze wody elektryczne pojemnościowe

Podgrzewacze pojemnościowe posiadają wbudowany zbiornik na wodę przez co mają większe rozmiary niż podgrzewacze przepływowe, ze względu na co są zazwyczaj montowane w osobnych pomieszczeniach. Do podstawowych zalet tych urządzeń możemy zaliczyć stały dostęp do ciepłej wody oraz możliwość jej wykorzystania w kilku miejscach na raz. Cały proces skupia się na ogrzaniu i zmagazynowaniu wody. Woda w podgrzewaczu pojemnościowym jest ogrzewana w zbiorniku ciśnieniowym. Po ustaleniu odpowiedniej temperatury, termostat włącza podgrzewacz za każdym razem, gdy temperatura w zbiorniku spadnie poniżej zadanej.