Kondensacyjne kotły gazowe

Kondensacyjne kotły gazowe

Kondensacyjne kotły gazowe pozwalają na oszczędność paliwa i redukcję kosztów ogrzewania, ponieważ dzięki wykorzystywaniu zjawiska kondensacji są w stanie osiągać bardzo wysoką sprawność przekraczającą 100%. Tradycyjne kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi są w stanie wykorzystać około 90% energii zgromadzonej w gazie. Kotły kondensacyjne potrafią dodatkowo spożytkować energię, powstającą przy spalaniu gazu w postaci skroplonej pary wodnej, osiągając nawet ponad 110% sprawności. Dzięki specjalnej konstrukcji kocioł kondensacyjny posiada wymiennik, który umożliwia odbieranie ciepła z spalin.

Kotły kondensacyjne są dostępne w wersjach jedno- i dwufunkcyjnych. Kotły jednofunkcyjne to urządzenia kompaktowe przystosowane do centralnego ogrzewania, z możliwością przyłączenia instalacji ciepłej wody użytkowej. Kotły dwufunkcyjne realizują oba te zadania niezależnie od siebie, najprostsze modele kotłów tego typu posiadają bowiem przepływowy ogrzewacz wody. Jeszcze wyższą funkcjonalność oferują kotły kondensacyjne ze wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Ich największą zaletą jest ciągły dostęp do dużej ilości ciepłej wody użytkowej, dostępnej bez żadnych opóźnień w przypadku zastosowania instalacji z funkcją cyrkulacji.

Kotły pulsacyjne – najnowocześniejsza odsłona kotłów kondensacyjnych

Kotły pulsacyjne są najnowszym rodzajem kotłów kondensacyjnych, które zamiast stałego podtrzymywania płomienia generują seryjne mikrowybuchy mieszanki gazu i powietrza. Gaz wraz z powietrzem jest kierowany do komory spalania, która jest pozbawiona palnika. Dochodzi w niej do zapłonu mieszanki za sprawą panującej w komorze spalania temperatury lub za pośrednictwem iskry elektrycznej generowanej przez świecę zapłonową w przypadku pierwszego uruchomienia. Dzięki wytworzonemu ciśnieniu spaliny są kierowane do wymiennika, w którym zachodzi ich skroplenie, podobnie jak w zwykłych kotłach kondensacyjnych.

Najważniejszymi zaletami kotłów pulsacyjnych jest duża powierzchnia wymiany ciepła uzyskiwana dzięki otoczeniu całej komory spalania wodą, co umożliwia bardzo sprawne podgrzewanie wody. Istotne są też dużo niższe koszty eksploatacyjne związane z brakiem konieczności wykonywania przeglądów i regulacji palnika w związku z kolejnym sezonem grzewczym. Kotły pulsacyjne są w stanie pracować w zależności od chwilowych potrzeb z bardzo różną mocą, która może być dość płynnie modulowana. W znaczący sposób ogranicza to koszty funkcjonowania w okresach, gdy praca z pełną mocą jest niepotrzebna, np. ze względu na wyższe temperatury.