Gazowe podgrzewacze wody

Gazowe podgrzewacze wody

Podgrzewacze wody gazowe przepływowe

Podgrzewacze jako urządzenia gazowe podlegają tym samym normom montażu co kotły gazowe. Do podstawowych zalet tego typu urządzeń możemy zaliczyć wszechstronność montażu oraz niskie koszty. Podgrzewacze przepływowe ze względu na swój niewielki rozmiar mogą być montowane praktycznie wszędzie, jednak zaleca się, aby były zlokalizowane blisko punktów czerpania wody. Urządzenia te ze względu na prostotę konstrukcji są relatywnie tanie, w porównaniu do podgrzewaczy pojemnościowych lub kotłów c.o. Zasada działania podgrzewacza przepływowego jest równie prosta co jego konstrukcja. Po odkręceniu kranu palnik wraz z obiegiem wody zostaje uruchomiony. Woda w momencie uruchomienia przepływa przez podgrzewacz gdzie zostaje ogrzana do odpowiedniej temperatury. Urządzenia tego typu są stosowane w przypadku małego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Podgrzewacze wody gazowe pojemnościowe

Podgrzewacze jako urządzenia gazowe podlegają tym samym normom montażu co kotły gazowe. Podgrzewacze pojemnościowe posiadają wbudowany zbiornik na wodę przez co mają większe rozmiary niż podgrzewacze przepływowe, ze względu na co są zazwyczaj montowane w osobnych pomieszczeniach. Do podstawowych zalet tych urządzeń możemy zaliczyć stały dostęp do ciepłej wody oraz możliwość jej wykorzystania w kilku miejscach na raz. Cały proces skupia się na ogrzaniu i zmagazynowaniu wody. Woda w podgrzewaczu pojemnościowym jest ogrzewana w zbiorniku ciśnieniowym. Po ustaleniu odpowiedniej temperatury, termostat włącza podgrzewacz za każdym razem, gdy temperatura w zbiorniku spadnie poniżej zadanej.