kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zasada działania kolektorów solarnych polega na zamianie promieniowania słonecznego na ciepło. Kolektory solarne to płaskie panele zawierające przewód wypełniony niezamarzającym roztworem glikolu propylenowego. Jego obieg jest wymuszony przez pompę obiegową, której praca jest uzależniona od sterownika. Kolektor połączony jest dwiema rurami elastycznymi z wężownicą znajdującą się w wymienniku ciepła. Roztwór glikolu w trakcie swojego obiegu przenosi ciepło z kolektorów solarnych do wężownicy, która oddaje ciepło do wody znajdującej się wewnątrz wymiennika. Kolektory mogą być montowane zarówno na dachu budynku mieszkalnego lub komercyjnego oraz bezpośrednio na gruncie.