PALNIK ŻELIWNY

PALNIK

ŻELIWNY

Palnik retortowy wykonany z żeliwa, wyposażony w podajnik ślimakowy. Konstrukcja ta pozwala na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu. Palnik poddano w ostatnim czasie rekonstrukcji czego efektem jest uzyskanie możliwości zastosowania paliw trudnych, które tworzą spieki w palenisku. Podajnik ślimakowy wykonany jest z żeliwa sferoidalnego, natomiast do konstrukcji palnika zużyto żeliwo szare. Zabieg ten jest celowy i przeciwdziała korozji. Dodatkowo żeliwo zmniejsza głośność pracy podajnika oraz zmniejsza przekazywanie drgań na pozostałe elementy.

Paliwem przeznaczonym do spalania w PALNIKU ŻELIWNYM jest węgiel, sortyment: ekogroszek i miał, o granulacji 0 – 32 mm. Ponadto palnik spisuje się doskonale do spalania paliw, takich jak pellet, zrębki i zboża.

Palnik dostępny w mocach 10 – 75 kW.