Budżet programu Mój Prąd ustalony na poziomie 1 mld złotych, przyczynił się do powstania około 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych! Niestety już się wyczerpał. Mamy jednak dobrą wiadomość dla inwestorów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dołożył do puli 100 milionów złotych, które może się przyczynić do powstania dodatkowych 20 000 instalacji!

Pula rozszerzona!

Choć II nabór wniosków Moim Prądzie został zaplanowany do 18 grudnia bieżącego roku. pula środków już się skończyła. Jak poinformował NFOŚiGW, 200-tysięczny wniosek, który wyczerpał miliardowy budżet programu Mój Prąd, wpłynął do Funduszu 6 listopada.

NFOŚiGW postanowił jednak nie zamykać naboru. Zamiast tego, dołożył do puli 100 milionów złotych, dzięki którym w trwającym naborze zostanie dofinansowane jeszcze około 20 tysięcy instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW.

Oprócz rozszerzenia puli środków w trwającym naborze, NFOŚiGW potwierdził, że program będzie kontynuowany w 2021 r., a nowa odsłona będzie dawała szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów!

Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że będą to prawdopodobnie pompy ciepła oraz ładowarki do samochodów elektrycznych.

Mój Prąd – najnowsze dane

Według danych NFOŚiGW z 9.11.2020 roku, do programu zostało złożonych 202 067 wniosków na łączną kwotę 1 010 335 000 zł. Do tej pory fundusz wypłacił 95 330 dotacji, co stanowi 47% złożonych wniosków. Łączna kwota dotacji opiewa na 475 234 009 zł.

Łączna moc dofinansowanych instalacji wynosi 540 MW. Dzięki nim uda się zredukować 432 714 ton CO2 rocznie!

Liczba wniosków złożonych w programie Mój Prąd, źródło: NFOŚiGW

Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), „Mój Prąd” sfinansuje ponad 300 takich inwestycji – zaznacza pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska.

Klika słów o programie

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Pierwszy nabór programu rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku i trwał do 20 grudnia 2019 roku. Drugi nabór, który ogłoszono 13 stycznia potrwa do 18 grudnia 2020 roku. W 2021 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór do programu z nowym budżetem i na nowych zasadach.

źródło: NFOŚiGW