Pompy ciepła MCE Wadowice

Pompy ciepła

Pompy ciepła są jednymi z bardziej proekologicznych rozwiązań dostarczających energii do ogrzewania budynków mieszkalnych. Do swego działania potrzebują bowiem jedynie niewielkiej ilości prądu elektrycznego, a całą energię wykorzystywaną później na potrzeby sieci centralnego ogrzewania pozyskują z zasobów zgromadzonych w środowisku naturalnym: powietrza, wody lub gruntu. Pompy ciepła wykorzystują różnicę temperatur pomiędzy źródłem ciepła a czynnikiem krążącym w instalacji urządzenia. Dzięki temu bardziej zaawansowane modele mogą być wykorzystywane zarówno do ogrzewania, jak i schładzania pomieszczeń.

Pompy ciepła występują w różnych odmianach, w zależności od tego, z jakiego źródła czerpią energię wykorzystywaną do ogrzewania czy chłodzenia. Przyjrzyjmy się poszczególnym rodzajom tych urządzeń, dzieląc je zależnie od źródła energii.

Gruntowe pompy ciepła – gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowe pompy ciepła korzystają z energii zgromadzonej w ziemi, wykorzystując do tego zakopany na pewnej głębokości gruntowy wymiennik ciepła. Może on być wykonany w wariancie pionowym, wówczas jest umieszczany w specjalnie robionych odwiertach. Takie rozwiązanie jest szczególnie wygodne w przypadku małej działki. Gruntowe wymienniki poziome są układane w płytkim wykopie, który zajmuje jednak dość dużą powierzchnię. Wymaga więc działki o większej powierzchni, która dodatkowo musi pozostać wolna od zabudowy i nieobsadzona roślinami, których korzenie mogą zagrozić zakopanym przewodom wymiennika.

Energia wód gruntowych – wodne pompy ciepła

Wodne pompy ciepła mogą wykorzystywać specjalnie wykopane studnie bądź istniejące naturalne zbiorniki wodne, np. stawy. To drugie rozwiązanie, podobnie jak stosowanie poziomego wymiennika gruntowego wymaga jednak dużej działki z podłożem o odpowiedniej przesiąkliwości. Możliwość stosowania pomp wykorzystujących energię gromadzoną w wodach gruntowych zależy w dużej mierze od warunków hydrologicznych w bezpośredniej okolicy działki.

Pompy cieła powietrzne – ekonomiczne rozwiązanie

Ciekawym rozwiązaniem są powietrzne pompy ciepła, które wykorzystują różnicę temperatur pomiędzy powietrzem a czynnikiem krążącym w układzie urządzenia. Dzięki dużej powierzchni wymiennika, który jest montowany w stosunkowo niewielkiej obudowie powietrzna pompa ciepła działa sprawnie mimo swych kompaktowych rozmiarów. Jej sprawność jest wprawdzie mniejsza w okresach, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera, jednak urządzenie tego typu doskonale sprawdza się, współdziałając z dodatkowym źródłem ciepła, pozwalając na spore oszczędności na kosztach ogrzewania. Wielką zaletą powietrznych pomp ciepła jest to, że zajmują bardzo mało miejsca, a ich instalacja nie wiąże się z koniecznością przeprowadzania prac ziemnych. Polecamy Państwa uwadze również inne nasze rozwiązania grzewcze takie jak kotły pulsacyjne.

Jak wygląda montaż pompy ciepła?

Prace obejmujące montaż pompy ciepła trwają kilka dni: czas ten obejmuje przygotowanie niektórych elementów instalacji: armatury, przewodów, zaworów bezpieczeństwa i zaworów odpowietrzających. Ważną częścią montażu pompy jest podłączenie obiegów wody – dobrze wykonane podłączenia oraz zastosowanie zaworów i konsoli bezpieczeństwa zapobiegają powstawaniu szumów czy pogorszeniu efektywności ogrzewania z powodu zapowietrzenia instalacji. Po uruchomieniu pompy ciepła przeprowadzamy krótkie szkolenie z obsługi urządzenia.

Gdzie działamy – montaż pomp ciepła w Małopolsce

Małopolskie Centrum Ekologiczne to firma lokalna, znajdująca się pod Wadowicami. Ponieważ jednak nasze usługi cieszą się zainteresowaniem wielu klientów, także spoza Małopolski, współpracujemy z firmami i klientami prywatnymi w całej Polsce, oferując montaż pomp ciepła.