Czyste Powietrze - MCE
Block
DOTACJA
CZYSTE POWIETRZE

CEL DOTACJI:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

ILE?

Dotacja może wynosić do 30.000zł dla podstawowego poziomu
i do 37.000zł i do 47.000zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69.000zł i 79.000zł dla najwyższego.

KIEDY?

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, a nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT