Fotowoltaika dla domu jednorodzinnego ­čĆí ekologiczne instalacje z MCE

Fotowoltaika dla os├│b prywatnych

Cze╠Ęsto mijaja╠Ęc osiedla domko╠üw jednorodzinnych czy szeregowych, widzimy na dachach panele be╠Ęda╠Ęce cze╠Ęs╠ücia╠Ę instalacji fotowoltaicznej. Moz╠çna sie╠Ę wo╠üwczas pokusic╠ü o pytanie, czy mieszkan╠ücom op┼éaca┼éo sie╠Ę wydac╠ü niema┼ée pienia╠Ędze na instalacje╠Ę zamiast korzystac╠ü z podpie╠Ęcia do sieci energetycznej?

Fotowoltaika dla Twojego domu

Oczywis╠ücie, za┼éoz╠çenie ca┼éego systemu, kto╠üry pozwoli na pozyskiwanie energii z promieni s┼éonecznych wia╠Ęz╠çe sie╠Ę z nie lada kosztem. Jednak, jak pokazuja╠Ę badania, pienia╠Ędze zainwestowane w instalacj─Ö fotowoltaiczn─ů dla domu zwracaja╠Ę sie╠Ę po 7-10 latach. Moz╠çliwe jest ro╠üwniez╠ç skorzystanie z wielu projekto╠üw zajmuja╠Ęcych sie╠Ę dotacjami na zak┼éadanie systemo╠üw zwia╠Ęzanych z odnawialnymi z╠üro╠üd┼éami energii. Dzie╠Ęki nim, koszt instalacji jest niz╠çszy, a wydane pienia╠Ędze zwracaja╠Ę sie╠Ę jeszcze szybciej.

Fotowoltaika dla domo╠üw jednorodzinnych ÔÇô koszty

Jes╠üli chodzi o pienia╠Ędze, jakie nalez╠çy zainwestowac╠ü w za┼éoz╠çenie systemu fotowoltaicznego, uprzedzamy ÔÇô s╠ürednio koszt wynosi co najmniej 20 000 z┼é, ale moz╠çe on sie╠Ęgac╠ü az╠ç 50 0000 z┼é. Od czego zalez╠çy cena? G┼éo╠üwnie od powierzchni, jaka╠Ę ma dany dom jednorodzinny oraz od s╠üredniego rocznego zuz╠çycia pra╠Ędu.

Warto jednak potraktowa─ç ten koszt jako prawdziw─ů inwestycj─Ö, z perspektyw─ů zmniejszenia op┼éat w przysz┼éo┼Ťci. Byc╠ü moz╠çe rachunki za energie╠Ę elektryczna╠Ę wydaja╠Ę nam sie╠Ę niewielkie w skali miesia╠Ęca ÔÇô warto jednak rozszerzyc╠ü perspektywe╠Ę, i przeliczyc╠ü, ile p┼éacimy za energie╠Ę elektryczna╠Ę w skali 10 lat. Sa╠Ę to ogromne sumy, liczone w dziesia╠Ętkach tysie╠Ęcy. Kiedy juz╠ç zwro╠üci sie╠Ę nam koszt instalacji, produkujemy energie╠Ę na w┼éasne potrzeby ÔÇô niejako za darmo.

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej

Warto pamie╠Ętac╠ü o moz╠çliwos╠üciach, jakie daja╠Ę wszelkiego rodzaju projekty propaguja╠Ęce korzystanie z odnawialnych z╠üro╠üde┼é energii. Dzie╠Ęki dotacjom moz╠çliwe jest cze╠Ęs╠üciowe obniz╠çenie koszto╠üw instalacji fotowoltaiki dla domu jednorodzinnego. Moz╠çna takz╠çe odliczyc╠ü cze╠Ęs╠üc╠ü tej sumy od podatku.

Warto wie╠Ęc wybrac╠ü instalacje╠Ę fotowoltaiczna╠Ę dla swojego domu jednorodzinnego ÔÇô mimo, z╠çe koszt moz╠çe wydawac╠ü sie╠Ę duz╠çy, warto zainwestowac╠ü pienia╠Ędze i czerpac╠ü korzys╠üci przez kilkadziesia╠Ęt lat!