Co zrobić, by uzyskać dofinansowanie na nowy kocioł?

Uruchomiony przez rząd program Czyste Powietrze pozwala na uzyskanie dofinansowania na wymianę starego i szkodliwego dla środowiska urządzenia grzewczego na nowe, ekologiczne i energooszczędne. Dowiedz się, jak możesz uzyskać takie dofinansowanie.

Wymiana starego kotła jako sposób na walkę z zanieczyszczeniem powietrza

Niska jakość powietrza bierze się w przeważającej części z procesów spalania. Choć jest ono wykorzystywane w przemyśle na szeroką skalę, głównym winowajcą jest tu stosowanie przestarzałych kotłów oraz paliwa stałego nieodpowiedniego rodzaju. Program Czyste Powietrze wychodzi temu problemowi naprzeciw, w pierwszej kolejności przyznając fundusze w tych przypadkach, gdy konieczna jest wymiana przestarzałych i nieekologicznych źródeł ciepła – m.in. kotłów na paliwa stałe. Dofinansowanie można uzyskać także wtedy, gdy planujemy zakup innych sprzętów wykorzystujących energię odnawialną lub termomodernizację budynku.

Warunki uzyskania dofinansowania na nowy kocioł

Kwota dotacji, którą możemy uzyskać na wymianę kotła, jest zależna od dochodu przypadającego na poszczególnych członków rodziny w gospodarstwie, lecz nie będzie niższa niż 7000 zł ani wyższa niż 53 000 zł. Pierwszą grupę beneficjentów stanowią tu rodziny, w których kwota miesięcznego dochodu jest nie większa niż 600 zł od osoby – w ich przypadku dofinansowanie może sięgać nawet 90% kwoty inwestycji. Pozostałe rodziny, pogrupowane odpowiednio według wysokości dochodów, otrzymają fundusze w pomniejszonych kwotach. W przypadku, gdy koszty wymiany pieca okażą się wyższe, istnieje możliwość postarania się o pożyczkę na okres maksymalnie 15 lat, z obowiązkiem spłaty w okresie do roku po zakończeniu inwestycji i oprocentowaniem wynoszącym co najmniej 2% rocznie.

Etapy wymagane do uzyskania dotacji na nowy kocioł

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić również przez Internet.
  2. Wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów wydelegowanych przez Urząd Miasta. Ich zadaniem jest potwierdzenie użytkowania w gospodarstwie starego i nieefektywnego kotła.
  3. Podpisanie umowy na dofinansowanie lub pożyczkę – w zależności od tego, co zostało nam przyznane.
  4. Realizacja inwestycji.

Złożenie wniosku rozliczeniowego z załącznikami w postaci faktur za zakup nowego kotła i wykonane usługi.

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT