Dofinansowanie dla Gminy Wieprz - MCE

Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w Gminie Wieprz

dofinansowanie gmina wieprz dotacja na wymiane kotła pieca

W dniu 17 kwietnia 2024 roku wystartuje program gminny oferujący wsparcie finansowe na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wieprz.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z następującymi informacjami:

17 kwietnia 2024 roku od godziny 7:00 Urząd Gminy Wieprz rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji na zmianę źródła ciepła (decyduje kolejność złożenia wniosków);

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 000 zł (pokrywająca do 70% kosztów związanych z wymianą starego pieca węglowego);

Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i instalację nowego źródła ogrzewania (takie jak kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, pompa ciepła, kocioł elektryczny), oraz na armaturę i wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. potrzebną do realizacji nowego systemu ogrzewania.

 

  • Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieca jest trwała likwidacja dotychczasowego kotła węglowego.
  • Dotacja jest udzielana w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, a więc środki będą wypłacane dopiero po wykonaniu opisanej w wniosku zmiany systemu ogrzewania oraz po udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
  • Dotacja nie obejmuje urządzeń i materiałów zakupionych przed datą podpisania umowy.
  • Do wniosku należy dołączyć m.in.: oświadczenie potwierdzające prawo własności nieruchomości; zgodę pozostałych współwłaścicieli (w przypadku współwłasności); dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego.
    Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW :

Wnioski można składać w dniach od 17 kwietnia 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku na Dzienniku Podawczym (pokój nr 10) Urzędu Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz w godzinach pracy Urzędu. Data złożenia wniosku jest ustalana na dzień wpływu wniosku na Dziennik Podawczy. Wnioski złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 33 875 51 18 wew. 26

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

dotacja w Wieprzu

Szczegółowe informacje na temat dotacji na stronie Urzędu Gminy Wieprz :

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT