CERTYFIKATY: TOPTEN - MCE

CERTYFIKATY: TOPTEN

MCE certyfikat TOPTEN kotły grzewcze

 

Piec z serii 7 zajął drugie miejsce w kategorii „kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnianym” oraz został ujęty na liście „TOPTEN” najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe w 2016 roku.

Wyróżniony kocioł to rewolucyjna konstrukcja w dziedzinie techniki grzewczej wyposażona w ceramiczną komorę spalania oraz system dopalania spalin. Urządzenie spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz posiada certyfikat „Polskie Ciepło” przyznawany przez Platformę Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe(PPUGPS).

Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych.

Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym: CO, OGC, NOx oraz pył całkowity.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 25 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.
Wyniki konkursu stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

 

MCE certyfikat topten kotły grzewcze
MCE certyfikat topten kotły grzewcze

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT