Instalacje fotowoltaiczne – kompletne instalacje

Jeśli chodzi o możliwości wytwarzania energii elektrycznej związane z panelami fotowoltaicznymi, wszystko zależy od wielkości danej instalacji.

 

Niewielki budynek zamieszkany przez dwie pracujące osoby będzie potrzebował mniej energii niż dom, w którym mieszka rodzina trzypokoleniowa. Znacznie większy system będzie także potrzebny dla budynku firmy lub gospodarstwa rolnego. Jednak w zależności od wielkości montowanych modułów i ich możliwości produkcji, należy pamiętać o wielu przepisach, których należy przestrzegać i o pozwoleniach, które trzeba uzyskać, aby możliwe było założenie własnej elektrowni.

 

Instalacje fotowoltaiczne – rodzaje

 

Jeśli chodzi o systemy, różnicą, która jest zauważalna na pierwszy rzut oka jest ilość paneli znajdujących się na dachu lub gruncie. Możliwe jest założenie zarówno kilku, jak i kilkuset modułów! Ich liczba zależy od zapotrzebowania na energię danego budynku. Najczęstsze rodzaje instalacji fotowoltaicznych to:

 

  • do 3 kW,
  • do 10 kW,
  • do 50 kW,
  • do 500 kW.

 

Systemy wytwarzające do 40 kW nazywa się mikroelektrowniami, a takie, które produkują pomiędzy 40 kW a 200 kW – małymi elektrowniami. Jeśli natomiast kW liczone są w setkach, mówimy o dużych elektrowniach, lub też farmach słonecznych.

 

Pozwolenia na instalacje fotowoltaiczne

 

Mogą być one potrzebne w przypadku zakładanego systemu. Zebraliśmy najważniejsze informacje, odnośnie sytuacji, w których należy podjąć odpowiednie kroki przed założeniem swoich własnych paneli. Inwestując w swój własny system z nami, mają Państwo pewność, że zapoznamy Państwa ze wszystkimi przepisami i przypilnujemy, aby zostały spełnione odpowiednie warunki.

 

Instalacje do 50 kW

 

Systemy, które będą produkować do 50 kW nie wymagają specjalnych pozwoleń ani zgłoszeń. Oczywiście jest kilka odstępstw od tej zasady, o których należy pamiętać w każdej sytuacji – nawet jeśli montujemy tylko 4 panele fotowoltaiczne. Wyjątki to zakładanie modułów:

 

  • na budynkach, które wpisane są do rejestru zabytków,
  • na obiekcie budowlanym, których wysokość przekracza 3 m,
  • na budynku, który będzie musiał zostać przebudowany (a wymagana jest na to zgoda), aby system mógł działać,
  • w miejscach, które zostały zakwalifikowane jako takie, które wymagają oceny w związku z ich oddziaływaniem na środowisko lub obszar Natura 2000.

 

Ponadto, jeśli instalacja przekracza 6,5 kW, konieczne jest zawiadomienie Straży Pożarnej oraz upewnienie się, że nowo powstały system fotowoltaiczny nie narusza praw ochrony przeciwpożarowej.

 

Farmy słoneczne

 

Jeśli mamy zamiar tworzyć dużą elektrownię słoneczną i zaopatrywać w prąd nie tylko siebie, ale również innych, konieczne jest dopełnienie większej ilości warunków. Przede wszystkim, należy wybrać miejsce, które bezproblemowo może być przyłączone do sieci i uzyskać pozwolenie na montaż systemu. Konieczne może być również uzyskanie koncesji. Niezbędne są także przyłączenia do sieci i rozliczanie energii z sprzedawcą zobowiązanym, na którego nałożony jest nakaz zakupu prądu z instalacji fotowoltaicznych lub innych odnawialnych źródeł energii.

 

Jeśli potrzebują Państwo dokładniejszych informacji, zapraszamy do kontaktu!

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT