MCE systemy instalacyjne zbiorniki przeponowe

Zbiorniki przeponowe i naczynia wyrównawcze

Naczynia wzbiorcze stosuje się w instalacjach otwartych. Jego głównym celem jest utrzymywanie poziomu cieczy w układzie. W sytuacji zagotowania wody w instalacji zostaje ona odprowadzenia z naczynia wzbiorczego przez układ przelewowy do kanalizacji.

Przeponowe naczynia wzbiorcze są montowane w układach zamkniętych wyposażonych w kotły gazowe lub olejowe. W tym urządzeniu za kompensowanie nadmiaru wody odpowiada przepona powietrzna.