Pompy c.o. i c.w.u

Pompy c.o. i c.w.u

Pompy obiegowe są montowane w instalacjach w celu zwiększenia momentu pędu przepływającej cieczy. Służy temu wirnik napędzany przez silnik, ten z kolei jest osadzony w korpusie pompy. Zasadza działania pompy opiera się o różnice ciśnień w instalacji. Praca wirnika powoduje przyrost ciśnienia wody po stronie tłocznej pompy. Równocześnie ciśnienie po drugiej stronie pomy maleje tworząc efekt zasysania kolejnej partii wody. Wyróżnia się pompy dławicowe i bezdławicowe. W tych pierwszych silnik jest oddzielony od przepływającej cieczy, w przeciwieństwie do pompy bezdławicowej.