mce otulina niebieska pe 1

Izolacje termiczne

Zadaniem izolacji termicznej jest ograniczenie strat przesyłanego lub magazynowanego ciepła. Składa się z właściwej warstwy izolacji cieplnej charakteryzującej się niską przenikalnością ciepła. Drugą warstwę stanowi płaszcz ochronny stosowany w celu minimalizacji uszkodzeń mechanicznych i oddziaływań ze strony środowiska na warstwie izolacji właściwej. Do produkcji izolacji stosuje się między innymi polistyren lub spieniony polietylen.