MÓJ PRĄD 5.0 - MCE
Block
DOTACJA
MÓJ PRĄD 5.0

CEL DOTACJI:
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie.

logo dotacji Mój Prąd
NIEZAWODNOŚĆ
DLA KOGO?
Dotacje są skierowane do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń – „net-billingu”NA CO?
Odsłona MÓJ PRĄD 5.0 różni się znacząco od poprzednich. Dofinansowanie będzie obejmować nie tylko domowe instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, magazyny ciepła/pompy ciepła, systemy zarządzania HEMS/EMS oraz kolektory słoneczne do c.w.u.
ILE?
- do 6000 zł - dopłata do mikroinstalacji PV

- do 7000 zł -dopłata do instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami

- do 16 000 zł - dopłata w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii
KIEDY?
Program realizowany będzie w latach 2021 - 2023, przy czym zobowiązania i środki wydatkowe podejmowane będą do 31.12.2023 r.,

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT