Block
DOTACJA
MÓJ PRĄD 4.0

CEL DOTACJI:
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie.

NIEZAWODNOŚĆ
DLA KOGO?
Dotacje są skierowane do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń – „net-billingu”NA CO?
Odsłona MÓJ PRĄD 4.0 różni się znacząco od poprzednich. Dofinansowanie będzie obejmować nie tylko domowe instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, które mają optymalizować jej zużycie, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią.
ILE?
- do 6000 zł - dopłata do mikroinstalacji PV

- do 7000 zł -dopłata do instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami

- do 16 000 zł - dopłata w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii
KIEDY?
Program realizowany będzie w latach 2021 - 2023, przy czym zobowiązania i środki wydatkowe podejmowane będą do 31.12.2023 r.,

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT