rekuperacja

Systemy wentylacji

Rekuperator to urządzenie, którego zasada działania opiera się o odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń na zewnątrz budynku. Dzięki swojej specyfice rekuperator pozwala ogrzać świeże powietrze napływające do wnętrza budynku wykorzystując ciepło już w nim będące, zmniejszając tym samym koszty ogrzewania budynku gazem lub innym paliwem. Sprawność tego typu układów sięga nawet 90%. Rekuperator w dużym uproszczeniu składa się z dwóch wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego), wymiennik ciepła oraz kanałów doprowadzających i wyprowadzających powietrze z pomieszczeń w budynku.