Pompy ciepła

 

 

Pompy ciepła

Pompy ciepła są jednymi z bardziej proekologicznych rozwiązań dostarczających energii do ogrzewania budynków mieszkalnych. Do swego działania potrzebują bowiem jedynie niewielkiej ilości prądu elektrycznego, a całą energię wykorzystywaną później na potrzeby sieci centralnego ogrzewania pozyskują z zasobów zgromadzonych w środowisku naturalnym: powietrzu, wodzie lub gruncie. Pompy ciepła wykorzystują różnicę temperatur pomiędzy źródłem ciepła a czynnikiem krążącym w instalacji urządzenia. Dzięki temu bardziej zaawansowane modele mogą być wykorzystywane zarówno do ogrzewania, jak i schładzania pomieszczeń.

Pompy ciepła występują w różnych odmianach, w zależności od tego, z jakiego źródła czerpią energię wykorzystywaną do ogrzewania czy chłodzenia. Gruntowe pompy ciepła korzystają z energii zgromadzonej w ziemi, wykorzystując do tego zakopany na pewnej głębokości gruntowy wymiennik ciepła. Może on być wykonany w wariancie pionowym, wówczas jest umieszczany w specjalnie robionych odwiertach. Takie rozwiązanie jest szczególnie wygodne w przypadku małej działki. Gruntowe wymienniki poziome są układane w płytkim wykopie, który zajmuje jednak dość dużą powierzchnię. Wymaga więc działki o większej powierzchni, która dodatkowo musi pozostać wolna od zabudowy i nieobsadzona roślinami, których korzenie mogą zagrozić zakopanym przewodom wymiennika.

Wodne pompy ciepła mogą wykorzystywać specjalnie wykopane studnie bądź istniejące naturalne zbiorniki wodne, np. stawy. To drugie rozwiązanie, podobnie jak stosowanie poziomego wymiennika gruntowego wymaga jednak dużej działki z podłożem o odpowiedniej przesiąkliwości. Możliwość stosowania pomp wykorzystujących energię gromadzoną w wodach gruntowych zależy w dużej mierze od warunków hydrologicznych w bezpośredniej okolicy działki.

Ciekawym rozwiązaniem są powietrzne pompy ciepła, które wykorzystują różnicę temperatur pomiędzy powietrzem a czynnikiem krążącym w układzie urządzenia. Dzięki dużej powierzchni wymiennika, który jest montowany w stosunkowo niewielkiej obudowie powietrzna pompa ciepła działa sprawnie mimo swych kompaktowych rozmiarów. Jej sprawność jest wprawdzie mniejsza w okresach, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera, jednak urządzenie tego typu doskonale sprawdza się, współdziałając z dodatkowym źródłem ciepła, pozwalając na spore oszczędności na kosztach ogrzewania. Wielką zaletą powietrznych pomp ciepła jest to, że zajmują bardzo mało miejsca, a ich instalacja nie wiąże się z koniecznością przeprowadzania prac ziemnych. Polecamy Państwa uwadze również inne nasze rozwiązania grzewcze takie jak kotły pulsacyjne.