MCE
Technika Grzewcza i Sanitarna

Kotły z dotacją

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnej kotłów dofinansowanych.

Dzięki dotacji udzielanej przez gminy w ramach funduszu WFOŚiGW inwestorzy mogą tanio zmodernizować swoją kotłownię. Dotacja dotyczy kotłów 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, spełniających wymogi normy PN-EN 303-5:2012 nr 28/2015. W naszej ofercie jest to kocioł V7 20 kW.

Kotły z dotacją to doskonała oferta dla wszystkich, którzy zamierzają zlikwidować stary, tradycyjny kocioł (który ma większą emisję szkodliwych substancji do powietrza) na kocioł 5 klasy, zapewniający niską emisję zanieczyszczeń.

Dofinansowanie najczęściej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych w modernizacji kotłowni, jednak nie więcej niż 10800 zł. Inwestor w pierwszej kolejności składa wniosek w swoim urzędzie miasta lub gminy o przystąpienie do programu dofinansowania. Po zakwalifikowaniu do dofinansowania Klient wybiera firmę, która oferuje kotły tej klasy, podpisuje z nią umowę na dostarczenie kotła wraz z montażem, a po wykonaniu i odbiorze inwestycji udaje się z fakturą VAT do urzędu i odbiera dofinansowanie.

Powrót